Homepage

Welcome to SASEV

South African Society for Enology & Viticulture

The aim of the South African Society for Enology & Viticulture is to serve as a forum for making the latest relevant scientific knowledge available to All South African wine and grape producers; optimizing the quality of S.A. grapes, wines and related products constantly and distributing this technology internationally.

Om te dien as ‘n forum om die nuutste toepaslike wetenskaplike kennis aan alle Suid-Afrikaanse wyn- en druifprodusente beskikbaar te stel; voortdurend die gehalte van S.A. druiwe, wyn en verwante produkte te optimaliseer en hierdie tegnologie internasionaal bekend te stel.

Our Recent Articles